mércores, 27 de novembro de 2019

Xoga a ser rei

Resultado de imaxes para crusader kings 2
Do amplo abano de xogos de temática histórica, imos falar daqueles nos que o xogador pode asumir as funcións dun rei, xestionar e conquistar novos territorios pero tamén asumir as consecuencias das súas decisión e das obrigas que o posto conleva. En concretos, imos centrarnos en dous: o Crusader Kings 2 e o Europas Universalis IV.


Ficha técnica
Título: Crusader Kings II
Director: Henrik Fåhraeus
Ano: 2012
País: Suecia
Temática: Idade Media
Categoría: Videoxogo


Crusader Kings 2 sitúanos nun amplo período de tempo histórico. Empezamos a fins do século VIII e, se sobrevivimos, chegaríamos ata mediados do século XV, é dicir, abrangue practicamente todo o período medieval. A temática é fácil de entender. Ao inicio da partida o xogador pode escoller ser un señor feudal, un conde, un duque, un rei ou un emperador, e a partir de aí, os seus desexos son o limite, sempre e cando o avatar chegue con títulos ata o final, xa que sen títulos, está GAME OVER. Para que iso non aconteza debe gobernar e xestionar os territorios que ten baixo o seu dominio e manter controlados aos seus vasalos. Nese sentido, o xogo ten bastante fidelidade histórica e as relacións vasaláticas aparecen moi ben retratadas. Así, os vasalos poden ser os grandes aliados ou a causa da derrota. O protagonista debe afianzar alianzas con eles e evitar complots, ou pola contra, conspirar contra eles. Situacións reais como o nepotismo, é dicir, o beneficio indebido dos familiares aproveitando para iso unha situación de poder, aparecen ben retratados e tamén ás súas consecuencias sendo esta unha das causas claras de derrota. O rei debe repartir títulos honoríficos tanto para achegar aos que esteen menos felices con el, como para premiar aos que lle son fieis, realizar matrimonios con señores estranxeiros para obter alianzas coas que medrar nas súas influencias, etc. Se xoga ben as cartas e certas persoas sofren “accidentes” podes pasar de ser o duque de Borgoña a ser o rei de Francia por matrimonio. Con sorte e, se ten sabido reformar as leis do seu territorio chegará un momento no que poderá ter aos teus vasalos sometidos e os riscos de ter rebelións diminuirán. Pero tamén poderá ser parte dunha loxia ou sociedade secreta e realizar misións coas que obter influencia e poder entre os teus irmáns. Sobre os seus conselleiros, debes de fixarse nas súas calidades e nas súas actitudes, e nas do seu personaxe.

Encanto as tropas, o xogo reflicte moi ben a importancia que tiña na época que o rei puidera contar con exércitos de zonas que controlara para así non depender dos seus vasalos. Un dos maiores acertos, é que o rei ten un límite de territorios, chamados condados, situación que se parece moito a que se daba na realidade xa que o rei destes tempos non deixaba de ser un señor algo máis importante que os demais.

No fondo e a través deste videoxogo temos un sensacional resumo de como foi evolucionando o mundo na Europa da idade media: dende os primeiros reis electivos que eran os primus inter pares ata os monarcas do século XV que xa tiñan postos os alicerces do que había de ser o proceso de consolidación do poder real que conclúe na centuria seguinte.

Aspectos como a fragmentación do poder e as súas consecuencias vense claramente neste xogo de estratexia que recrea moi ben ese fráxil equilibrio que houbo de darse para que dos reinos cristiáns se chegase a unificación baixo os Reis Católicos.

Ademais de recrear moi ben as estratexias e as relacións de poder, outra das grandes potencialidades deste videoxogo e o ben que retrata a vestimenta e as formas de vida da época.


Ficha técnica
Resultado de imagen de Europa Universalis IVTítulo: Europa Universalis IV
Director: Johan Andersson 
Ano: 2013
País: Suecia
Temática: Idade Moderna
Categoría: Videoxogo
O outro xogo, é Europa Universalis IV, que nos leva á época moderna. Comeza no 1444, e chega ata a Revolución Francesa. A diferenza do xogo anterior a sociedade xa non se organiza por pactos vasaláticos. Na nova orde social, o eixo artellador son os estamentos e un dos obxectivos do xogo é que o estamento ao que pertence o xogador sobreviva.

En canto as diferenzas, en primeiro lugar, a economía, complicase moito más xa que tes inflación, impostos de guerra, gastos de mantemento do estado, ganancias do comercio, impostos por ser estado vasalo, etc Tamén aparecen os sentimentos nacionalistas e os desexos de liberdade, que poden dar lugar a rebelións e a perda de territorios. Neste sentido comentar a importancia da unificación relixiosa que ser a solución ou o motivo de importantes disturbios no territorio controlado.

Neste xogo cobran importancia os avances culturais como o Renacemento ou a imprenta, xa que a súa non incorporación pode provocar un maior custo dos adiantos tecnolóxicos. Por exemplo, isto é o que lle pasaba as colonias americanas onde as grandes correntes tardaban moito en chegarlle.

A diplomacia convertese nunha arte en si mesma, pódese: influenciar a Estados para que se convertan en vasalos, facer alianzas dinásticas, crear reclamacións sobre territorios, garantir a independencia de territorios, embargar provincias, etc. Tamén se reflicte a conquista de América. Para levala a cabo o xogador precisa de exploradores e colonos e, sobre todo, de ter tropas capaces de defender e controlar o territorio colonizado.

En resumen, se queres sentirte coma un gobernante e ter na túa man, o destino de nacións e de exércitos estes poden ser os teus videoxogos.

Nota final: Non vou mentir son moi quebradeiros de cabezas, pero cando lles pillas algo o truco, podes empezar sendo Marrocos, e conquistar Portugal, e garantir a independencia do reino musulmán de Granada antes de 1500, e todo iso mentres intentas unificar relixiosamente aos Chiíes.

martes, 12 de novembro de 2019

A terceira esposa


Ficha técnica
Título orixinal: The Third Wife
Ano: 2018
País: Vietnam
Dirección: Ashleigh Mayfair
Temática: Muller, Vietnam, XIX
Opera prima da directora vietnamita Ashleigh Mayfair que nos achega á difícil situación da muller do sueste asiático no século XIX. Unha situación que, con certeza, debeu ser moito peor do que a propia película reflicte.
Valéndose dunha coidada imaxe e dunha música sutil pero indispensable, o espectador adéntrase nun mundo que parece moi afastado de nós pero que, porén, foi a situación á que se viron abocadas miles de mulleres hai non moito.
A Terceira Esposa ofrece xa que logo un excepcional retrato da sociedade vietnamita do século XIX. Un mundo caracterizado pola existencia da poligamia, por importantes desigualdades sociais e por un adicación maioritaria á agricultura. Nese sentido un dos grandes acertos da película é a selección da protagonista e da historia. Non se precisan moitos acontecemento para reflectir esa realidade. A historia comeza coa voda da protagonista, unha rapaza de 14 anos que debe converterse na terceira esposa dun rico propietario rural. A través das imaxes e da coidada fotografía, podemos achegarnos a esa realidade dun mundo rural que por aquel entón aínda estaba moi pouco tecnificado e no que a principal forza de traballo seguía a ser a humana. Tamén se aprecian os inicios do monocultivo dun produto, o arroz. O resultado é un marabilloso exemplo de paisaxe natural, no que a acción dos homes a penas se deixa ver.
As fortes desigualdades sociais tamén aparecen excepcionalmente retratadas. Así, nesta sociedade un individuo non é libre para casar con quen quere. O seu destino está condicionado pola decisión dos seus maiores. Algo semellante ao que acontecía na Europa de cen anos antes.
Pero a cuestión central deste filme é un achegamento á muller no Vietnam do XIX. O machismo é a realidade imperante. Un dos maiores acertos do filme é como retrata as relacións entre as mulleres nun matrimonio polígamo: como amigas que colaboran pero que no fondo loitan por unha situación de predominio sobre as demais. No fondo as tres buscan o mesmo: ter un fillo varón que as convirta na nai do herdeiro e a favorita do marido.
Outra cuestión que se aborda é a da sexualidade pero con moita sutileza, tanta que en ocasións non queda clara a visión da directora. A película comeza coa voda dunha rapaza cun home moito máis maior. En ningún momento se ve na pantalla se ela goza desa relación pero si sabemos a través dos diálogos coas outras mulleres que ela “só sente dor”: Estamos nunha sociedade na que a sexualidade feminina queda relegada a un papel secundario. As mulleres non son donas do seu corpo, non teñen capacidade de decidir sobre si mesmas e o seu mundo xira en torno á idea de contentar aos homes da súa vida. Neste sentido, o final da película é todo a un acerto ao dar a entender, sen chegar a mostrar, as consecuencias que tiña este tipo de vida.
Como valoración final, comentar que A Terceira Esposa, é un marabillosa filme para achegarnos á realidade en Vietnam antes de todos os cambios que se produciron trala rápida industrialización do século XX. Oxalá, que a situación que reflicte fora só cousa do pasado. Porén, todos os indicios indican que a muller neste, e noutros moitos países da zona, está lonxe de conseguir unha verdadeira igualdade. Respecto da poligamia, formalmente está prohibida no país aínda que todos os indicadores coinciden en recoñecer que segue vixente no mundo rural.